„ОПТИКС“ ОТКРИ НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА В ПАНАГЮРИЩЕ

„ОПТИКС“ ОТКРИ НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА В ПАНАГЮРИЩЕ